woensdag 29 september 2010

Weekoverzicht 20 - 28 september

Deze keer beginnen we met een Kuifaalscholver, een vogel was op 28 september te bewonderen vanaf het strand bij het Hollumerbos op Ameland. Visarenden werden her en der in de ToH gezien. Voor een deel doortrekkers maar ook een aantal pleisteraars, zo was de vogel van het Oosterschar bij Heerenveen daar de gehele periode aanwezig. Een Rode Wouw was op 24 september te bewonderen bij Emmen en een adulte man Roodpootvalk was op 22 september kort aanwezig bij het Mirnsumer Klif. Een jonge Purperreiger was neergestreken op de vliegbasis bij Leeuwarden en werd daar rond 21 september enige dagen gezien. Bij Emmen was op 23 september een Zwarte Ooievaar aanwezig op een militair oefenterrein.

Met zeevogels was het rustig, op 20 september vloog een Noordse Pijl langs Terschelling en een dag later vlogen daar twee Noordse Pijlen, een Grauwe Pijl, een Kleinste Jager, een Parelduiker en 55 Roodkelen langs. Ook werden tijdens de gehele periode op verschillende plaatsen langs de kust langsvliegende Grote - en Kleine Jagers gezien. Op 27 september vloog een Kleinste Jager over de Eemshaven.

Ook met steltlopers was het rustig. Leuk waren langsvliegende Rosse Franjepoten op 25 en 26 september langs de telpost op de Eemshaven. Op Ameland was op deze twee dagen een vogel aanwezig die zich liet benaderen – en uitstekend fotograferen - tot op 3 m. Vier Grauwe Franjepoten waren nog steeds in de Ezumakeeg te vinden en ook op diverse andere plekken waren ook nog steeds vogels aanwezig. Op Ameland was op 24 en 25 september een Gestreepte Strandloper aanwezig. Op 20 september werd een juveniele Witvleugestern gezien bij de pier van Holwerd. Velduilen werden gezien op Vlieland en bij Paesens buitendijks.

Het zal iedereen ondertussen wel ter ore gekomen zijn, in Friesland werd na de Waterlijster nog een mega ontdekt: een adulte man Middelste Bonte Specht. Deze vogel werd – het is te mooi om waar te zijn – ontdekt door 16 Limburgers die Ameland binnenstebuiten vogelden. Een wel zeer bijzondere ontdekking, de eerste vogel sinds een waarneming van twee vogels in maart 1940. Verbazingwekkend blijft het wel, er zijn bijvoorbeeld meer Blauwstaarten in Friesland gezien dan Mibo’s... De vogel werd op 25 september ontdekt en werd in ieder geval nog op 28 september gezien. Op Ameland werd op de 27e ook nog een Draaihals gezien.

Een Duinpieper werd de 22e gezien bij de Steile Bank bij Oudemirdum, op de 23e vloog er een over de telpost Zuidveld in Groningen en een dag later een vogel over Kornwerderzand. Op Vlieland en Schiermonnikoog werden overvliegende Roodkeelpiepers gezien en vooral gehoord. Grote Piepers vloog op de 27e en 28e over Hollum op Ameland en op de 28e over Schiermonnikoog. Op diverse eilanden werden de gehele periode nog Sperwergrasmussen gezien. Een melding van een mogelijke Blauwstaart kwam op 27 september vanaf Terschelling.

Kleine Vliegenvangers werden ook op de eilanden gezien, een vogel werd gevangen op Vlieland en een groep Limburgers ontdekten er eentje op Ameland. Deze vogel was de 27e september hier nog aanwezig. Bladkoningen deden het goed en werden veel gezien. De meeste meldingen kwamen natuurlijk van de eilanden met bijvoorbeeld op 27 september 3 vogels op Terschelling. Meldingen uit de rest van de ToH kwamen uit Kornwerderzand (ringvangst 28 september) de Eemshaven en Hornhuizen.

Bijzonder leuk was de ontdekking van een Aziatische Roodborsttapuit in de tuinen langs de Waddendijk in het dorp Vlieland op het eiland Vlieland. De vogel beviel het daar prima en was daar in ieder geval op 27 en 28 september te bewonderen. Iets waarvan wij vogelaars regelmatig van dromen, een echte Fall, vond plaats op 27 en vooral op 28 september. Op deze dagen werden er op de Waddeneilanden en in de Eemshaven 1000en lijsters gezien. Het waren er blijkbaar zo veel dat ‘normaal’ vogelen niet meer mogelijk was. Beflijsters werden deze dagen ook veel gezien, zo waren er bijvoorbeeld op de oostpunt van Vlieland en de Kobbeduinen (Schier) meer dan 25 vogels aanwezig.

Op het oostelijke deel van de Eemshaven was op 24 september een Buidelmees aanwezig. Een Raaf vloog op de dag dat de herfst officieel begon van Nederland over de Dollard naar Duitsland. De jonge Roodkopklauwier op de Weitjes van Mensinck, Vlieland werd daar tot en met 22 september gezien. De jonge Roze Spreeuw was blijkbaar nog steeds te vinden op Kornwerderzand en werd daar op de 24e weer eens gezien.

Een Roodmus was op 27 september aanwezig op de noord-oost punt van Vlieland, hier was op dezelfde dag ook een Dwerggors te bewonderen. Een andere leuke gors, de Bosgors, werd ook op deze dag aan de andere kant van dit eiland fraai op de foto gezet. Ortolanen deden ook hun duit in het zakje, op 21 en 27 september vlogen er vogels over Vlieland. Het blijft toch een bijzonder najaar voor IJsgorzen. Veel vogels zijn op vele plekken in de ToH aanwezig, soms in mooie grote groepen. Zo werden er op bijvoorbeeld Ameland en Vlieland groepen tot 23 vogels waargenomen en bij Hornhuizen waren bijna 50 vogels aanwezig. Bij de telpost in de Emmapolder bij de Dollard waren 15 vogels ter plaatse en werden er maar liefst 53 langsvliegend gezien.

De grootste ster uit het vorige overzicht, de Noordse Waterlijster, deed waar sommigen op hoopten: nog een paar dagen langer in de ToH blijven. Op de maandag en dinsdag na het eerste DT-weekend was het nog mogelijk de vogel aan de diverse lijsten toe te voegen. Daarna was het, tot groot verdriet van sommigen, over en uit...

Geen opmerkingen:

Een reactie posten