vrijdag 10 september 2010

Leuke meldingen uit de ToH * 3 tot 10 september

De vaste staf achter dit blog wil proberen om één keer per week een overzicht samen te stellen van alle leuke en interessante vogels die gezien zijn. Ons plan is op maandag of dinsdag dit overzicht te publiceren. Kan je aan het begin van de week de hoogtepunten op vogelgebied uit de Top of Holland rustig nalezen. Dit eerste overzicht verschijnt niet op één van de genoemde dagen, om de doodeenvoudige reden dat we niet kunnen en willen wachten!

Dit overzicht is van zaterdag 3 tot vrijdag 10 september.
De allereerste vogel in het allereerste overzicht is een ontsnapte. Groenerick, de uit de Beekse Bergen ontsnapte Roze Pelikaan, was op 5 september aanwezig bij Kollum. Eerder op deze dag was de vogel al kort gezien bij Gerkesklooster. Twee Zwarte Ooievaars verbleven in deze periode in de omgeving van Elp.

Dat de maand september een goede is voor Visarenden mag een ieder bekend zijn. In totaal werden tijdens de in dit overzicht behandelde periode ongeveer 10 vogels doorgegeven, zonder twijfel het topje van de bekende ijsberg. Leuk was het feit dat de twee adulte Zeearenden van het Lauwersmeer op 5 september gezelschap kregen van twee onvolwassen vogels. En terwijl ze zo met z’n vieren boven het Lauwersmeer cirkelden vloog daar plotseling ook nog een Visarend bij. Moet een bijzonder fraai gezicht geweest zijn. Een Rode Wouw vloog op 9 september over Norg. Een aantal van de Bijeneters die al langere tijd aanwezig zijn op de grens van Drenthe en Overijssel werden op 3 september gezien. Dit keer ging het om drie exemplaren die werden gezien bij De Wijk. Op 8 september vlogen er minimaal vijf over het Fochteloërveen.

Het is nog lang niet (?) over met de Breedbekstrandlopers, 4 september werd er een vogel waargenomen links van de pier bij Holwerd. Een adulte Gestreepte Strandloper was de gehele periode aanwezig in de Ezumakeeg. Een juveniele Morinelplevier beviel de waddendijk bij Ameland blijkbaar goed. Vanaf 3 tot minimaal 6 september verbleef hier een vogel. Dat er dit jaar bijzonder veel Grauwe Franjepoten worden gezien hoeven we waarschijnlijk niemand meer te vertellen. In de ToH werden natuurlijk ook vele vogels gezien. De tien vogels op 4 september in de Keeg zijn toch het vermelden waard, in het hele Lauwersmeer waren die dag minimaal 16 aanwezig.  Een juveniele Witvleugelstern was op 3 september te bekijken vanaf de uitkijkbult bij It Soal bij Workum.
Breedbekstrandloper, Holwerd-Pier, 4 spetember (M.Bot)

Er kwam maar één melding van een Draaihals binnnen, op de 4e september verbleef een vogel bij het Roodkeelplasje in het Lauwersmeer. Daarentegen waren er veel Sperwergrasmussen (vooral tijdens de mooie windstille dagen deze periode) te ontdekken op de Waddeneilanden. Op Vlieland bijvoorbeeld werden er vele gezien. Of er nu echt meer vogels waren of dat ze eenvoudiger te vinden waren omdat het weer zo meewerkte is de vraag. Een Noordse Nachtegaal hing op 5 september in de netten van de ringbaan bij Rohel aan het Tjeukemeer. Een bijzonderheid was de Grauwe Fitis op 3 en 4 september bij de Kazerne op Vlieland. Op deze dagen verbleef er ook een vogel net buiten de ToH, in de Tuintjes op Texel. Een fanatieke jaarlijster dwaalde op de 5e over de kwelders van Schiermonnikoog en had daar een Duinpieper kort ter plaatse en een overvliegende Grote Pieper. Kornwerderzand blijft een plek die Roze Spreeuwen blijft aantrekken, op 9 september zat hier een juveniele vogel tussen de vele Spreeuwen. Op Terschelling werden op 9 september één of twee Ortolanen gezien. IJsgorzen zijn uitzonderlijk vroeg dit najaar, op de 3e werden twee vogels gezien op Ameland en op de kwelder van Schier werd ook een vogel gezien.
Grauwe Fitis, Vlieland, 5 september (D.Paalvast)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten