donderdag 16 september 2010

Morinel werd stipje; een weekend op Rottumerplaat

Afgelopen weekend was ik een van de gelukkigen die als vrijwilliger van Staatsbosbeheer op Rotummerplaat mocht zijn. Samen met Nico de Vries, Piet Peters en Ida Snijders waren we daar van 10 t/m 13 september. De Harder van LNV bracht ons over een stille Waddenzee naar ons eiland. Onderweg dobberde een prachtige Middelste jager naast de boot. 
Op het eiland zijn veel bosjes aanwezig die ik dagelijks twee keer controleerd maar ik kwam niet verder dan wat grauwe vliegen, bonte vliegen, zwako's, tjiffen, fitissen en braamsluipers. Voorheen heb ik hier wel orto, draaihals, grauwe klau en pallas in gezien, echter nu was het stil. Spannend was even een gors waarbij ik Wilgengors niet kon uitsluiten. Helaas zag ik deze in een flits en werd niet terug gevonden. 
Op het eiland zat verder meerdere slechtvalken, twee smellekens, bokje, strandplevieren, kleine strandlopers en meerdere groepjes ijsgorzen. Veelal samen met graspiepers maar ook een groep van 18 ijsgorzen bij elkaar. Ik denk dat er in totaal wel 40 ijsgorzen op Plaat zaten. Nico en Piet zagen nog een visarend en twee wespendieven. Lopend over de stuifdijk hoorde ik een morinel aankomen vliegen. Deze vloog vlak over me heen en kon de wenkbrauwstreep zien. Helaas bleef hij op de wieken tot een stipje was die waarschijnlijk erg ver weg tussen scholeksters ging zitten. 
Zondag keek ik met Nico naar een smelleken op een grote zandvlakte toen een morinel hiervan opvloog omdat een tweede smelleken de vogel op jaagde. Er zaten nu twee smellekens en de morinel vloog hoog weg. Maar gelukkig kwam ie weer terug en ging uiteindelijk weer op de zelfde plek landen naast de smellekens. Voordat we onze fotospullen goed en wel hadden gepakt om er naar toe te lopen, vloog een van de smellekens bewust naar de morinel om deze weer op te jagen. En ja hoor, daar vloog de morinel voor goed uit ons beeld richting Rottumeroog. Op de terugreis, vanaf de boot tussen Oog en Plaat vloog er nog een mooie juv. vorkstaartmeeuw naar het westen. 


Tekst en foto Mark Zekhuis

Geen opmerkingen:

Een reactie posten