dinsdag 5 oktober 2010

Weekoverzicht: 28 september - 4 oktober

Vlieland trok deze week zoals verwacht alle aandacht naar zich toe moet het tweede succesvolle Deception Tours-weekend, maar ook in de aanloop gebeurde er voldoende op dit fijne eiland, zodat we maar even beginnen met eerst een Vlieland-overzicht. De Aziatische Roodborsttapuit bleef tot en met dinsdag aanwezig in de tuinen langs de waddenkant van het dorp. Op donderdag verschenen er twee verschillende Kleine Vliegenvangers, een in de Oude Kooi en een andere nabij Lange Paal. Later in de week werden er nog kortstondig vogels gezien bij Eureka (vrijdag) en bij Duinkersoord (zaterdag en zondag) Op vrijdag werd een zeer cooperatieve Sperwergrasmus ontdekt op camping Stortemelk. Deze vogel zou het hele weekend aanwezig blijven en kon door iedereen uitzonderlijk goed worden bekeken.

Sperwergrasmus, Vlieland, Stortemelk, 1 oktober (Jeroen de Bruijn)
De eerste van in totaal vijf tijdens DT2 gemelde Dwerggorzen werd ook op vrijdag opgemerkt. Op zaterdag en het eerste deel van zondag zat er een wel heel camerageile juveniele Roodmus op camping Stortemelk, terwijl er op zaterdag een tweede exemplaar werd gevonden nabij de Kroonspolders.

Roodmus, Vlieland, Stortemelk, 2 oktober 2010 (Hans ter Haar)
Vrijdag werd er een Buidelmees gemeld vanuit de Kroonspolders, terwijl daar op zaterdag en zondag een Rosse Franjepoot kon worden bewonderd. Een mannetje Roodpootvalk vloog op zondag eerst over het dorp en later over de Nieuwe Kooi. Overige leuke ditjes en datjes kwamen in de vorm van een Bladkoning of 15, minimaal drie van zowel Grauwe Klauwier als Klapekster, meerdere IJsgorzen, waaronder een extreem tam exemplaar op het voetbalveld ten noorden van het dorp (zaterdag) en een groep van ongeveer 60 vogels op de Vliehors (zaterdag), enkele overvliegende Grote Piepers en twee Roodkeelpiepers (zondag en maandag), een juveniele Visarend (vrijdag) en een overvliegende Europese Kanarie (maandag). Maar de absolute "star of the show" was natuurlijk de op zaterdag ontdekte en maandag nog steeds aanwezige Bergfluiter. De eerste twitchbare/zichtbare vogel in tien jaar (?) in Nederland, en de tweede voor Vlieland na een zingende vogel in de Kroonspolders in 1993 (?). Het verhaal van de ontdekker/ontdekking binnenkort in dit theater!
Bergluiter, Vlieland, Duinkersoord, 2 oktober 2010 (Jaap Denee)

In de rest van de ToH was ook voldoende te beleven. We zullen jullie alle Grote Piepers (vijf), Roodkeelpiepers (drie) Visarenden (acht), Rode Wouwen (tien), Velduilen (negen) en Bladkoningen (ongeveer 15) besparen. De Middelste Bonte Specht bleef de gehele week de fruitboom in Hollum, Ameland trouw. Op dinsdag (en op vrijdag) werd er tevens een Kuifaalscholver gezien in zee nabij Hollum. Woensdag bracht een opmerkelijke waarneming van een Kwartelkoning op Terschelling. Op donderdag werden er nog twee Grauwe Franjepoten gezien bij Skrok en vloog er een Duinpieper over het Balloerveld. De vrijdag bracht een Rosse Franjepoot bij Paessens en op Ameland, een juveniele Roodpootvalk boven de Marnewaard en de juveniele Witvleugelstern nog steeds langs de pier van Holwerd. Zaterdag konden de eerste Dwergganzen worden verwelkomd nabij Tibma; het betroffen meteen maar liefst 73 exemplaren (maandag zaten er al rondom de 80). Verder bereikte ons meldingen van een nog bijna in zomerkleed verkerende IJsduiker ter plaatse in de branding op de Noordzee boven Terschelling, een Raaf bij Takkenhoogte en Duurswoudsterheide, een juveniele Zwarte Ooievaar bij Joure, een Kleine Vliegenvanger op de blokken (!) van Breezanddijk, een Draaihals op Ameland en een Grauwe Franjepoot bij Pikesyl.
Kleine Vliegenvanger, Breezanddijk, 3 oktober 2010 (Jacob Bosma)

 Zondag was goed voor, naast een prettig nazomergevoel, de eerste Roodhalsgans van dit najaar op Terschelling (om dat nazomergevoel meteen weer de kop in te drukken!), drie overvliegende Dwergganzen bij de Kardingerbult en de nodige Sneeuwganzen in het Lauwersmeergebied. Op maandag, tenslotte, zat er nog een Grauwe Franjepoot in de Ezumakeeg en vlogen er ditmaal twee Raven boven de Duurswoudsterheide.
Kuifaalscholver, Ameland, Hollum, 28 september 2010 (Jacob Bosma)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten