dinsdag 12 oktober 2010

Weekoverzicht: 5-11 oktober

Weerstechnisch hadden we een prachtige "Indian Summer"-week, maar voor aantallen zeldzaamheden betekenen oostelijke stromingen en helder weer in het najaar over het algemeen weinig goeds. Het was dan ook behoorlijk werken voor de soorten, maar toch werden er hier en daar successen geboekt.
Op dinsdag was het bijvoorbeeld prima toeven op Ameland, met de Middelste Bonte Specht (de vogel bleef de gehele week te zien), een Dwerggors, een Grote Pieper en het hoogtepunt, het adulte mannetje Roodkopklauwier. Elders werden er nog 66 Dwergganzen gezien bij Tibma (de aantallen zouden in de loop van de week langzaam afnemen), vloog er een Roodkeelpieper over de Kardingerbult in Groningen en bij Paessens (hier zaten ook twee Velduilen), en kon er op Vlieland worden genoten van onder andere een/de Sperwergrasmus en een Kleine Vliegenvanger, zat er nog steeds een Grauwe Franjepoot in de Ezumakeeg en vloog er een Grauwe Gors over telpost De Hop in Zuidveld.

Roodkopklauwier, Ameland, Hollum, 5 oktober (Martin Olthoff)
Op woensdag vloog er een IJsduiker langs Ameland, kwam er een melding van een Bladkoning uit Tynaarlo (Drenthe!) en werd Vlieland opgeschrikt door een Nachtzwaluw!
Donderdag bracht geen verrassingen of nieuwigheid, maar op vrijdag vloog er zo maar even een juveniele Steppekiekendief over Terschelling.
Zaterdag werd er een Velduil gezien in de Westerbroekstermadepolder, was Terschelling goed voor een Taigaboomkruiper en een Kleine Vliegenvanger, zat de eerste Zwarte Rotgans van dit najaar op Schier, werd een IJseend opgemerkt op Rottumeroog en vloog er een Zeearend over Plaat en vloog er een Dwerggans over Buitenpost. Zondag bracht een Dwerggors op Vlieland, leverde Rottumerplaat een Siberische Tjiftjaf, een Grote Pieper en twee Roodkeelpiepers op (op Oog zat er ook een) en zat er op het veelbelovende ondergelopen bollendveldje naast de Kazerne in het Lauwersmeer eindelijk een Grauwe Franjepoot. Ameland tekende voor een Grote Pieper, een Taigaboomkruiper en de topontdekking van het weekend, een juveniele Blonde Ruiter nabij de Eendenkooi.
Blonde Ruiter, Ameland, Buren, 10 oktober (Marijn Prins)
De maandag, tenslotte, was goed voor onder andere niet minder dan 25 Strandplevieren op Terschelling, leverde Kornwerderzand een Grote Pieper, een Bladkoning en een leuke juveniele Kleine Vliegenvanger op, vlogen er over de Eemshaven een Ruigpootbuizerd en een Grauwe Gors en kwam er van Rottumeroog een zeer opmerkelijke waarneming in de vorm van een over de Waddenzee naar het oosten langsvliegende juveniele Geelsnavelduiker! Hopelijk binnenkort meer hierover.
Kleine Vliegenvanger, Kornwerderzand, 10 oktober (F.Hoogland)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten